BONUS - Odbierz 50% jednorazowego zwrotu do kwoty 20 zł za zakup online

Promocja trwa od 14 marca 2023 r. od godz. 06:00 do 16 marca 2023 r. do godz. 23:59.

W akcji możesz wziąć udział wyłącznie jeden raz.

Zagraj online w ulubione gry i Gierki

za minimum 1000 zł i odbierz

kod promocyjny na dalszą grę!


Promocja trwa od 14 marca od godz. 06:00 do 16 marca do godz. 23:59.

W akcji możesz wziąć udział wyłącznie jeden raz.

Odbierz

200 zł

Zagraj online w ulubione gry i Gierki za minimum 1000 zł i odbierz kod promocyjny na dalszą grę!

BONUS PREMIUM

GRAJ

Jak odebrać kod promocyjny?

1

2

3

Wejdź na lotto.pl

lub do

aplikacji LOTTO

Zaloguj się

Zagraj w dowolne gry

lub Gierki w czasie obowiązywania promocji

za min. 1000 zł

Odbierz kod promocyjny

o wartości 200 zł za dokonane zakupy online

Kod promocyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany przy rejestracji w dniu 17 marca 2023 r.

Wejdź na lotto.pl lub do

aplikacji mobilnej LOTTO

Zaloguj się

Zagraj w dowolne
Gry lub Gierki
w czasie obowiązywania promocji za min. 250 zł

Odbierz kod promocyjny*
o wartości 50 zł
za dokonane zakupy online.

*jeżeli spełnisz warunki obu promocji
na Twój adres e-mail zostaną wysłane dwa kody promocyjne o wartości 50 zł.

Pamiętaj!

Aby otrzymać kod promocyjny, wymagana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie maila.

Jak odebrać kod promocyjny?

Wejdź na
lotto.pl lub do aplikacji mobilnej LOTTO

Zaloguj się

Zagraj w dowolne Gry

lub Gierki w czasie obowiązywania promocji

za min. 250 zł

Odbierz kod promocyjny*

o wartości 50 zł za dokonane zakupy online.

*jeżeli spełnisz warunki obu promocji na Twój adres e-mail zostaną wysłane dwa kody promocyjne o wartości 50 zł.

Wejdź na lotto.pl
lub do aplikacji LOTTO

Zaloguj się

Zagraj w dowolne gry
lub Gierki w czasie obowiązywania promocji
za min. 1000 zł

Odbierz kod promocyjny
o wartości 200 zł
za dokonane zakupy online

Kod promocyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany przy rejestracji w dniu 17 marca 2023 r.

Pamiętaj! Aby otrzymać kod promocyjny, wymagana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie maila.

GRAJ

Kod promocyjny czeka na Ciebie!

Odbierz 200 zł!

Po spełnieniu warunku zagrania

za minimum 1000 zł w czasie trwania promocji tj. od 14 marca od godz. 06:00 do 16 marca 2023 r. do godz. 23:59, otrzymasz dedykowany kod promocyjny o wartości 200 zł, który zostanie przesłany na Twój adres

e-mai w dniu 17 marca 2023 r.


Kod będzie ważny od 17 marca 2023 r. od godziny 15:00 do 19 marca 2023 r.

do godziny 23:59.


WAŻNE!

Kod promocyjny możesz zrealizować zarówno na stronie lotto.pl, jak

i w aplikacji LOTTO w zakładce Moje Konto.

GRAJ

Kod promocyjny czeka na Ciebie!

Odbierz 200 zł!

Po spełnieniu warunku zagrania za minimum 1000 zł w czasie trwania promocji tj. od 14 marca od godz. 06:00 do 16 marca 2023 r. do godz. 23:59, otrzymasz dedykowany kod promocyjny o wartości 200 zł, który zostanie przesłany na Twój adres e-mail w dniu 17 marca 2023 r.


Kod będzie ważny od 17 marca 2023 r. od godziny 15:00 do 19 marca 2023 r. do godziny 23:59.

WAŻNE!

Kod promocyjny możesz zrealizować zarówno na stronie lotto.pl, jak i w aplikacji LOTTO w zakładce Moje Konto.

Regulamin promocji

Regulamin promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 14 marca 2023 roku od godziny 06:00 do 16 marca 2023 roku do godziny 23:59.
 2. Promocja dostępna jest wyłącznie dla Graczy, którzy zostali do niej zaproszeni przez Totalizator Sportowy za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w formie maila wysłanego, na adres mailowy podany przy rejestracji.
 3. Gracz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, otrzyma Środki Bonusowe w postaci kwoty pieniężnej o wartości 200 zł uzyskiwane po realizacji kodu promocyjnego. Kod promocyjny będzie ważny w dniach od 17 marca 2023 roku od godziny 15:00 do 19 marca 2023 roku do godziny 23:59 i można będzie wykorzystać go w serwisie lotto.pl i aplikacji mobilnej LOTTO w zakładce Moje Konto.
 4. Warunkiem otrzymania Środków Bonusowych jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1 ) dokonanie w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO zakupu zakładów gier liczbowych lub losów loterii pieniężnych o łącznej wartości minimum 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) w okresie wskazanym w ust. 1.
  2 ) posiadanie przez Totalizator Sportowy zgody gracza na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie maila.
 5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, Środki Bonusowe w postaci kodów promocyjnych zostaną rozesłane do graczy za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w formie maila.
 6. Środki Bonusowe mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych w ramach serwisu lotto.pl i aplikacji LOTTO.
 7. Gracz może skorzystać z promocji wyłącznie raz, po spełnieniu warunku określonego w ust 4.
 8. Opłata za los lub zakład zawiera cenę losu lub zakładu oraz dopłatę.
 9. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn leżących po stronie dostawcy systemu) promocja rozpocznie się wcześniej albo zakończy się później, aniżeli w okresie przewidzianym w ust. 1, wówczas okres promocji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, przy czym Organizator udokumentuje taki przypadek w celu dokładnego określenia momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu promocji.
 10. Przystępując do promocji „Promocja Premium (Gry liczbowe + Loterie pieniężne); 14-16 marca 2023 roku; 200 zł.” Gracz ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania niniejszych warunków promocji, warunków Regulaminu sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulamin przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.
 1. Promocja obowiązuje od dnia 14 marca 2023 roku od godziny 06:00 do 16 marca 2023 roku do godziny 23:59.
 2. Promocja dostępna jest wyłącznie dla Graczy, którzy zostali do niej zaproszeni przez Totalizator Sportowy za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w formie maila wysłanego, na adres mailowy podany przy rejestracji.
 3. Gracz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, otrzyma Środki Bonusowe w postaci kwoty pieniężnej o wartości 200 zł uzyskiwane po realizacji kodu promocyjnego. Kod promocyjny będzie ważny w dniach od 17 marca 2023 roku od godziny 15:00 do 19 marca 2023 roku do godziny 23:59 i można będzie wykorzystać go w serwisie lotto.pl i aplikacji mobilnej LOTTO w zakładce Moje Konto.
 4. Warunkiem otrzymania Środków Bonusowych jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1 ) dokonanie w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO zakupu zakładów gier liczbowych lub losów loterii pieniężnych o łącznej wartości minimum 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
  w okresie wskazanym w ust. 1.
  2 ) posiadanie przez Totalizator Sportowy zgody gracza na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie maila.
 5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, Środki Bonusowe w postaci kodów promocyjnych zostaną rozesłane do graczy za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej
  w formie maila.
 6. Środki Bonusowe mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych w ramach serwisu lotto.pl i aplikacji LOTTO.
 7. Gracz może skorzystać z promocji wyłącznie raz, po spełnieniu warunku określonego w ust 4.
 8. Opłata za los lub zakład zawiera cenę losu lub zakładu oraz dopłatę.
 9. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn leżących po stronie dostawcy systemu) promocja rozpocznie się wcześniej albo zakończy się później, aniżeli w okresie przewidzianym w ust. 1, wówczas okres promocji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, przy czym Organizator udokumentuje taki przypadek w celu dokładnego określenia momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu promocji.
 10. Przystępując do promocji „Promocja Premium (Gry liczbowe + Loterie pieniężne); 14-16 marca 2023 roku; 200 zł.” Gracz ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania niniejszych warunków promocji, warunków Regulaminu sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulamin przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.

WARUNKI PROMOCJI „Promocja Premium (Gry liczbowe + Loterie pieniężne); 14-16 marca 2023 roku; 200 zł.”

WARUNKI PROMOCJI

„Promocja Premium (Gry liczbowe + Loterie pieniężne); 14-16 marca 2023 roku; 200 zł.”

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest czas trwania promocji?

Promocja obowiązuje od 14 marca 2023 roku od godziny 06:00 do 16 marca 2023 roku do godziny 23:59.

2. Ile razy mogę skorzystać z promocji?

Z promocji możesz skorzystać tylko raz.

3. Na co mogę wykorzystać otrzymane Środki Bonusowe?

Środki Bonusowe w postaci kodu promocyjnego mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych w ramach serwisu lotto.pl i w aplikacji mobilnej LOTTO.

4. Jaka jest wysokość kodu promocyjnego?

Po spełnieniu warunków określonych w regulaminie promocji, otrzymasz Środki Bonusowe w postaci kodu promocyjnego o wartości 200 zł.

Musisz dokonać zakupu losów dowolnej loterii pieniężnej lub zakładów dowolnej gry liczbowej o łącznej wartości min. 1000 zł w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO
w terminie od 14 marca od godz. 06:00 do dnia 16 marca do godz. 23:59.

6. W jaki sposób otrzymam kod promocyjny?

5. Co muszę zrobić, aby otrzymać kod promocyjny?

Unikalny kod promocyjny zostanie przesłany do Ciebie za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w formie maila po zakończeniu promocji.

7. Jaki okres ważności ma kod promocyjny?

Kod promocyjny możesz wykorzystać do 19 marca 2023 roku do godziny 23:59.

Tak, kod promocyjny możesz wykorzystać w aplikacji oraz na lotto.pl w zakładce Moje Konto.

8. Czy kod promocyjny mogę wykorzystać w aplikacji mobilnej LOTTO?

Promocja obowiązuje od 14 marca 2023 roku
od godziny 06:00 do 16 marca 2023 roku
do godziny 23:59.

Z promocji możesz skorzystać tylko raz.

Środki Bonusowe w postaci kodu promocyjnego mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych w ramach serwisu lotto.pl i w aplikacji mobilnej LOTTO.

Po spełnieniu warunków określonych
w regulaminach promocji, otrzymasz
Środki Bonusowe w postaci kodu promocyjnego
o wartości 200 zł.

Musisz dokonać zakupu losów dowolnej loterii pieniężnej lub zakładów dowolnej gry liczbowej
o łącznej wartości min. 1000 zł w serwisie lotto.pl lub w aplikacji w terminie od 14 marca od godz. 06:00 do dnia 16 marca do godz. 23:59.

Unikalny kod promocyjny zostanie przesłany
do Ciebie za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w formie maila po zakończeniu promocji.

Kod promocyjny możesz wykorzystać
do 19 marca 2023 roku do godziny 23:59.

Tak, kod promocyjny możesz wykorzystać
w aplikacji mobilnej LOTTO oraz na lotto.pl,

w zakładce Moje Konto.

Pamiętaj, że wynik gry zależy od przypadku i nie masz na niego wpływu. Jeżeli sądzisz, że możesz być uzależniony - sprawdź to.

Wejdź na www.fundacjalotto.pl/bezpieczna-rozrywka

Graj odpowiedzialnie 18+

Sprawdź wyniki gier LOTTO

pod numerem 801 450 450


Biuro Obsługi Klienta 459 59 59 00Każda złotówka wydana przez Gracza na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy dla polskiego sportu i kultury.

Zgodnie z obowiązującym prawem w gry liczbowe i loterie pieniężne mogą grać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Totalizator Sportowy prowadzi działalność sponsoringową, zgodnie z przyjętą strategią komunikacji, na podstawie wpływających ofert.

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operator

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO oraz na stronie lotto.pl.

Od 2008 roku Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru Służewiec, gdzie co roku od kwietnia do listopada organizuje się około 50 dni wyścigowych.

Pobierz darmową aplikację mobilną LOTTOCopyright 2021 – Totalizator Sportowy Sp. z o.o.